Apa Kata Klien Kami

Kasus 1 : Autisme

Play Video
Positive outcome with Cellular Therapy in treating Autism Spectrum Disorder (ASD)

Oliver | 7 tahun, Afrika Selatan

Kasus 2 : Autisme

Leonard | 4 tahun, Sri Lanka